Pastrim gjeneral i shkollës

Sot filluam pastrimin gjeneral të shkollës me përkrahje higjienike sikur çdoher nga lideri jonë Lideri Kondova… Vazhdojmë me punë për një fillim të mbarë shkollorë..

Postimet e fundit