Protokoll për veprim të shkollave fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut për realizimin e procesit edukativo arsimor me prani fizike të nxënësve në vitin shkollor 2020/2021 Kliko per shkrakim: Protokoll për veprim gjatë pandemisë të shkollave fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Read more
Këtu mund ti shkarkoni llogarinë përfundimtare te vitit 2020 Llogaria perfundimtare e vitit 2020 Llogaria perfundimtare e vitit 2020 MASH
Read more