Vizioni dhe misioni

VIZIONI: Mardhëniet e mira dhe klima pozitive në shkollë si me nxënësa , arsimtarë dhe me prindër do na mundësoj të arrijmë të bëjmë edhe të pamundurën apo më të mirën..

MISIONI: Të krijojmë një ambient dhe kushte të mira ku nxënësit do të ndjehen sikur në shtëpit e tyre, i gëzojnë të gjitha pra me një fjalë ,, Shkolla është e jona,ajo nuk është e imja…

Mundohemi me cdo kusht, që te nxënësit tonë të mbjellim vlera të cilat  do ti ndjekin ata edhe ne fazat e metutjeshme të jetës

RESPEKT
PËRGJEGJËSI
SINQERITET
MIRËSJELLJE