Shkolla Fillore Bajram Shabani

SHFK,, Bajram Shabani,, Kondovë është e ndërtuar në vitin 1979..

Është shkollë qendrore e cila posedon të gjitha kushtet për mësim kualitativ. Dy vitet e fundit( 2019-2020) u bë edhe renovimi total I kësaj shkolle të cilat ishin të finasuara nga ana e Komunës së Sarajit , Ministris së Arsimit dhe
iniciativat e bashkfshatarëve tanë të Kondovës. Falë këtyre donacioneve shkolla jonë mundë të themi se llogaritet edhe si shkollë gjysëm e dixhitalizuar pasiqë posedon kabinet të informatikës me 25kompjuter funksional dhe 8 klasa me kompjuter statik për zhvillim të mësimit në distancë( online)

Për momentin shkolla posedon 19 paralele me 42 të punsuar , ku nga këto 30 janë arsimtarë, 6 janë personel teknik 4 janë administratë dhe 2 udhëheqësa..

Drejtor i shkollës është Mensur Jakupi me përvojë 20 vjeçare në arsim.

Shkolla

42 të punësuar

30 arsimntarë

6 janë personel teknik

4 administratorë

2 udhëheqës

Grafiku i të punsuarve

Prezentim i shpejtë

Që nga viti 2018 shkolla ka filluar një remnovim të thellë i cili vazhdon deri më sot, me ndihmën e , komunës,  ministrisë së arsimit si dhe donacioneve vullnetare te kompanive të nryshme:

Pyetje Përgjigje
Emri SH.F.K Bajram Shabani
Themeluar 1978
Drejtori i shkolles Mensur Jakupi
Nxënës 750
Grupet Parashkollore, Fillore