Covid 19 info

Protokoll për veprim të shkollave fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut për
realizimin e procesit edukativo arsimor me prani fizike të nxënësve në vitin
shkollor 2020/2021

Kliko per shkrakim:

Protokoll për veprim gjatë pandemisë të shkollave fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut