Zgjerimi i rruges

Filluan punimet për zgjerimin e rrugës te shkolla jonë…

Falemenderim për Komunen e Sarajit, Kshilltarve komunal si dhe drejtorit Enes Limani dhe zavendësit te shkolles

Muso Alili

..

Rruga për të gjithë…