Tregu i shkollës

Sot, nxënësit e klasave të pesta të shkollës sonë organizuan aktivitetin tashmë tradicional “Tregu i Shkollës”. Nxënësit pjesmarrës në aktivitet, këtë vit kanë vendosur që të hollat e grumbulluara nga aktiviteti i lartëpërmendur ti shfrytëzojnë për t’i pajisur klasat e tyre me inventar të nevojshëm për klasat e tyre (Perde).Si themeluese e këtij aktiviteti, i falënderoj të gjithë nxënësit dhe prindërit e tyre për kontributin e dhënë