Patronati tradicional i shkollës me aktivitete kulturore artistike, program i pregaditur nga mesuesit dhe nxënësit e shkollës
Read more
Tradicionalisht shkolla jonë organizon tregun e shkollës me prodhime nga nxënesit dhe prinderit, me qellim humanitarë-ndihmë për nevojtarët.
Read more
Kjo ditë shfrytëzohet për aktivitete të ndryshme , kryesisht ekologjike (pastrimi i shkollës , oborit shkollorë dhe pjesët rreth saj)
Read more