Ongoing

Open Day

Kjo ditë shfrytëzohet për aktivitete të ndryshme , kryesisht ekologjike (pastrimi i shkollës , oborit shkollorë dhe pjesët rreth saj)