Latest Past Events

Patronati i shkollës

SH.F.K Bajram Shabani -Kondovë Kondovo bb MK, Skopje 1000, North Macedonia, Skopje

Patronati tradicional i shkollës me aktivitete kulturore artistike, program i pregaditur nga mesuesit dhe nxënësit e shkollës

Tregu i shkollës

SH.F.K Bajram Shabani -Kondovë Kondovo bb MK, Skopje 1000, North Macedonia, Skopje

Tradicionalisht shkolla jonë organizon tregun e shkollës me prodhime nga nxënesit dhe prinderit, me qellim humanitarë-ndihmë për nevojtarët.

Open Day

Kjo ditë shfrytëzohet për aktivitete të ndryshme , kryesisht ekologjike (pastrimi i shkollës , oborit shkollorë dhe pjesët rreth saj)