Bashkëpunim ndërshkollorë Kondovë-Kavadarë

Nje foto casti, pas perfundimit të aktiviteteve bashkëpunuese ndëretnike , ndërmjet shkollës sonë dhe Tode Haxhi Tefov nga Kavadari