Vizioni i shkollës sonë është pjesmarja nëpër projekte të ndryshme për përmisimin e kushteve shkollore.