Misioni i shkollës sonë në rend të parë është dija, ju ofrojmë kushte të mira për mirëmbajtjen e procesit arsimorë mundësojm edukimin e nxënësve dhe aritje të suksesit duke marë pjesë në për gara të ndryshme.