Shkolla fillore komunale  ,, BAJRAM SHABANI’’ gjendet në fshatin Kondovë e cila për her të parë filloi me mësim në shtator të vitit 1979.

Shkolla fillore komunale ,,BAJRAM SHABAN’’ është objekt modern e pajisur me: sallë sporti, nxemje qendrore, dhe ofron kushte të mira për nxenësit e Kondovës.

Për momentin kjo shkollë posedon afro 500 nxenës të cilët mësojnë në 18 paralele dhe procesi arsimor zhvillohet në gjuhen shqipe.