Drejtor i SH.F.K “BAJRAM SHABANI” është MENSUR JAKUPI  i lindur në Kondovë si mësimdhënës është arsimtar i grupit klasor dhe ka përvoj pune 18 vjeçare si dhe ka marë pjesë në për projekte të ndryshme në lidhje me zhvillimin e procesit arsimor (USAID, OSBE).