RRETH NESH

Shkolla Fillore Bajram Shabani SHFK,, Bajram Shabani,, Kondovë është e ndërtuar në vitin 1979.. Është shkollë qendrore e cila posedon të gjitha kushtet për mësim kualitativ. Dy vitet e fundit( 2019-2020)  u bë edhe renovimi total I kësaj shkolle të cilat ishin të finasuara nga ana e

Më shumë