Bashkpunojmë me shkollën fillore të Kavadarit ,,TODE HAXHI TEFOV,, si dhe me shkollën fillore të Gjorce Petrovit ,,MIRÇE ACEV”