• MISIONI

    Misioni i shkollës sonë në rend të parë është dija, ju ofrojmë kushte të mira për...

  • VIZIONI

    Vizioni i shkollës sonë është pjesmarja nëpër projekte të ndryshme për përmisimin e...

  • BASHKËPUNIMET

    Bashkpunojmë me shkollën fillore të Kavadarit ,,TODE HAXHI TEFOV,, si dhe me shkollën...

Llogaria përfundimtare 903

99
NXËNËS
99
ARSIMTARË
99
PARALELE
99
SHKOLLA PERIFERIKE

PROGRAMET SHKOLLORE

Bashkpunojmë me shkollën fillore të Kavadarit ,,TODE HAXHI TEFOV,, si dhe me shkollën fillore të Gjorce Petrovit ,,MIRÇE ACEV”

DREJTORI

Drejtor i SH.F.K "BAJRAM SHABANI" është MENSUR JAKUPI  i lindur në Kondovë si mësimdhënës është arsimtar i...

Nd.DREJTOR

  MUSA ALILI - Ndihmës Drejtor

SEKRETAR

 METIN BAJRAMI - SEKRETAR

PSIKOLOG

 BESIME KAMBERI - PSIKOLOGE

BASHKËPUNIMET