Shkolla Fillore Bajram Shabani

SHFK,, Bajram Shabani,, Kondovë është e ndërtuar në vitin 1979.. Është shkollë qendrore e cila posedon të gjitha kushtet për mësim kualitativ …